Waarom staat het verzekeringscollectief aangevinkt bij SRB deelname?

In 1996 ontstond er bij diverse rijschoolhouders de behoefte aan een passend, op maat, verzekeringsproduct. Vanuit deze behoefte is het SRB gaan zoeken naar een partij welke een passend verzekeringsproduct kon bieden speciaal voor rijscholen. Dat wordt nu het verzekeringscollectief genoemd. Bij deelname aan het SRB is deelname aan het verzekeringscollectief verplicht. Dit zodat u als rijschool voor elke situatie goed verzekerd bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Wat kunnen SRB medewerkers beantwoorden?

SRB kan de vragen over de inkoop voor uw bedrijf en of organisatie beantwoorden. Zij beschikken niet over vakinhoudelijke kennis om die vragen direct te kunnen beantwoorden.

Ben ik verplicht deelnemer te worden?

U bent natuurlijk vrij om u aan en af te melden bij de stichting. Wilt u gebruik maken van alle voordelen van het SRB dan dient u daarvoor natuurlijk wel als deelnemer in te schrijven.

Wat is SRB?

Stichting Rijschool belang (SRB) is een stichting die opkomt voor uw inkoopbelangen als rijschoolondernemer of instructeur.

Wat doet SRB precies?

-SRB organiseert de gezamenlijke inkoop voor rijscholen en opleidingsinstituten. Rijopleiders kunnen deze inkoopvoordelen gebruiken om winstgevend een rijschool te starten en te exploiteren.
– SRB beoordeelt de instructierisico’s en verzorgt waar nodig en mogelijk een verzekeringsoplossing.
– SRB zet zich in voor de individuele belangen van rijschoolhouders. Een voorbeeld daarvan is de kwestie van Rob Geels die onterecht door het Openbaar Ministerie werd vervolgd.
– SRB brengt leerlingen in contact met rijscholen via autorijles.nl
– SRB bemiddelt bij geschillen tussen de leerling en de rijschool, instructeur of het CBR.
– SRB heeft in samenwerkring met ARAG standaard documenten opgesteld, waarmee u als rijschoolhouder klantvriendelijk en professioneel kunt werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lesovereenkomst met algemene voorwaarden.
– SRB helpt u om te voldoen aan alle voorwaarden om “SRB Erkende Rijschool” te worden.

Waarvoor worden mijn gegevens die zijn opgeslagen bij SRB gebruikt?

Wij volgen de wettelijke normen bij het registreren van uw persoonsgegevens en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd voor een goede en deugdelijke SRB administratie waarbij de gegevens primair bedoeld zijn voor intern gebruik.

Worden deze gegevens door derden geraadpleegd?

Alleen wanneer u schriftelijk zelf uw gegevens aanmeldt voor bijvoorbeeld autorijles.nl, dan kunnen derden, zoals leerlingen of leveranciers, uw gegevens raadplegen.

Waarom is de bijdrage voor SRB €7,00 per maand?

We luisteren, geven gehoor aan veel wensen van onze deelnemers en leden, maar dat betekent ook extra werkzaamheden en een logisch gevolg daarvan is extra kosten. Omdat we veel werkzaamheden invullen met collega’s en vrijwilligers houden wij onze kosten laag, en de bijdrage betaalbaar. Alle overige werkzaamheden en kosten worden gefinancierd door alle deelnemers. Alle leveranciers verrekenen de kortingen direct met onze deelnemers en de diensten leveren wij zonder kosten door. Wij ontvangen hiervoor geen extra inkomsten.

Hoe kan ik mijn deelname stopzetten?

Wij houden niet van langlopende contracten en benadrukken dat de deelname aan SRB geheel vrijwillig is. Daarom incasseert SRB maandelijks uw SRB bijdrage zodat u maandelijks, uiteraard schriftelijk (via e-mail of onze website) kunt opzeggen.

Wat zijn de gevolgen bij beëindiging van de deelname?

– Collectieve kortingen of voordelen op diensten en producten vervallen.
– Voordelen van autorijles.nl vervallen.
– Prominente vermeldingen vervallen.
– Doorlevering aan leerlingen vervalt.
– Wanneer u na het opzeggen van uw deelname besluit om binnen 12 maanden weer deel te nemen aan het SRB, dan worden de extra administratiekosten daarvan aan u doorbelast.